CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2019 với doanh thu thuần 494 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình từ phía Công ty là do khách hàng bị tác động tâm lý từ căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ Trung nên trì hoãn việc mua nguyên liệu về sử dụng và Trung Quốc cũng bán phá giá trên các thị trường quốc tế nhằm giải phóng hàng tồn kho. Do đó thị trường các mặt hàng truyền thống (sợi nguyên sinh) của Công ty tiêu thụ chậm lại. Bù lại doanh thu các sản phẩm mới là hàng Recycle tăng lên khá mạnh (tăng 187% so với cùng kỳ) làm cho giá bán bình quân tăng hơn 2.300 đồng/kg, lợi nhuận gộp đạt gần 95 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 11%.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng gấp 2,5 lần, đạt 6,4 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lãi tiền gửi. Mặt khác, trong quý có sự tiết giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí QLDN so với cùng kỳ làm cho lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng 21%, đạt gần 54 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Sợi Thế Kỷ đạt 1.099 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 8% so với cùng kỳ, LNST đạt gần 106 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ 2018. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) quý 1 đạt 1.495 đồng.

Năm 2019 STK đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.603 tỷ đồng và 199,5 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc nửa đầu năm 2019 công ty đã hoàn thành được 42% mục tiêu về doanh thu và 53% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường, giá cổ phiếu STK hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 24.000 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh 72% so với mức giá 13.930 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu STK 6 tháng gần đây.

Tin tức khác

Bạn cần may đồng phục?

Liên hệ ngay với chúng tôi

Điện thoại

0916 188 167

Bạn cần hỗ trợ?

Liên hệ ngay với chúng tôi

Điện thoại

0916 118 167